Velkommen til Momentum -  Dans, Yoga og Terapi

Momentum består av Mira Hopland og Magnhild Krog. Vi er begge utdannet dansere og yogalærere, og underviser både dans og yoga. Vi har begge valgt å fordype oss videre innen terapeutiske retninger: kunst og uttrykksterapi, psykomotorisk fysioterapi og danse og bevegelsesterapi.

Aktuelt